Magento 1.9

Standardowe wdrożenie systemu YouLead w sklepie Magento 1.9 polega na instalacji wtyczki oraz jej poprawnym skonfigurowaniu. Wtyczka wykonuje następujące operacje:

 1. Instalacja kodu monitorującego
 2. Trackowanie formularza rejestracji
 3. Trackowanie formularza edycji danych klienta
 4. Trackowanie zapisu do newslettera
 5. Trackowanie oglądania produktów
 6. Trackowanie koszyka
 7. Trackowanie zakupu
 8. Odtwarzanie koszyka
 9. Udostępnienie feeda produktowego

Instalacja wtyczki YouLead w sklepie

Na stronie https://marketplace.magento.com należy wyszukać i kupić wtyczkę YouLead.

Po sfinalizowaniu zakupu należy kliknąć w przycisk Install

Następnie należy skopiować Access Key

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego sklepu należy przejść do zakładki System -> Magento Connect -> Magento Connect Manager

W sekcji Install New Extensions wklej poprzednio skopiowany link i kliknij w przycisk Install

Następnie kliknij w przycisk Proceed, aby kontynuować instalację

Po poprawnej instalacji pojawi się następujący ekran:

Zainstalowana wtyczka pojawi się w zakładce System -> Configuration. Należy uzupełnić konfigurację wtyczki danymi dołączonymi do niniejszej instrukcji oraz ustawić pole Enabled na Yes.

Instalacja kodu monitorującego

Kod monitorujący zawiera identyfikator klienta nadawany przez administratora YouLead. Jest on dodawany na każdej podstronie serwisu bezpośrednio przed tagiem zamykającym </body>.

Trackowanie formularza rejestracji

Trackowanie formularza rejestracji obsługiwane jest za pomocą metody /Command/Contact/FillForm z Api Serwerowego. Do YouLead przekazywane są:

 • dane z ciasteczka ylid oraz sesionId
 • adres strony
 • nazwa formularza: register_form
 • dane z formularza (imię, nazwisko, email)

Trackowanie formularza edycji danych klienta

Trackowanie formularza edycji danych jest realizowane podobnie jak trackowanie formularza rejestracji za pomocą metody /Command/Contact/FillForm.

Trackowanie zapisu do newslettera

Trackowanie zapisu do newslettera jest realizowane podobnie jak trackowanie formularza rejestracji za pomocą metody /Command/Contact/FillForm. Do YouLead przekazywany jest adres e-mail podany podczas wypełniania formularza.

Trackowanie oglądania produktów

Po każdorazowym wejściu na stronę produktu wywoływana jest funkcja product z API JavaScript przekazująca w wywołaniu identyfikator produktu.

Trackowanie koszyka

Po każdorazowej zmianie w koszyku wywoływana jest funkcja, która przesyła całą zawartość koszyka wraz z linkiem służącym do ratowania koszyka.

Trackowanie zakupu

Finalizacja zakupu jest przekazywana do systemu za pomocą wywołania funkcji purchase z API JavaScript.

Odtwarzanie koszyka

Podczas przesyłania zawartości koszyka do systemu, przekazywany jest również link służący do odzyskiwania koszyka, który zawiera informacje o obecnym koszyku.

Zaktualizowany 18 marca 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły