1. Strona główna
 2. Integracje
 3. Focus Contact Center

Focus Contact Center

Integracja umożliwia dwukierunkową komunikację między systemami YouLead i Focus Contact Center.

Integracja kontaktów: YouLead > Focus Contact Center

YouLead może automatycznie przekazywać dowolnie wybierane kontakty do wskazanych kampanii FCC lub bazy kontaktów, a razem z nimi takie wartości jak (jeśli zostały podane):

 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Ponadto, istnieje możliwość wskazania użytkownika z systemu FCC, do którego kontakt powinien zostać przypisany.

Jeśli chcesz rozpocząć automatyczne przekazywanie leadów z YouLead do FCC, skontaktuj się ze swoim opiekunem YouLead.

Integracja kontaktów: Focus Contact Center > YouLead

Po skończonej rozmowie w Focus Contact Center, do YouLead może automatycznie wpływać informacja o jej zaistnieniu razem z podsumowaniem i informacjami o kontakcie. Towarzyszy mu też zdarzenie, które pojawiając się w YouLead może uruchamiać dowolne akcje automatyczne, np. do wysłania powiadomienia SMS czy e-maila, zmiany scoringu kontaktu i wielu innych.

W danych zdarzenia z FCC do YouLead przekazywane są:

 • callDate – data rozpoczęcia rozmowy
 • callType – typ rozmowy
 • campaignId – ID kampanii
 • userId – ID użytkownika
 • status – status rozmowy
 • duration – czas trwania (w sekundach)
 • classifier – klasyfikator ustawiony w FCC
 • note – notatka sporządzona po rozmowie
 • callsId – ID rozmowy

Wysyłanie informacji o połączeniach z FCC do YL ustawia się po zalogowaniu jako admin i przejściu do kampanie > kampanie w panelu FCC.

Wybierz kampanię, która Cię interesuje i przejdź do jej edycji.

Następnie w oknie jak niżej należy zaznaczyć checkbox przy „Webhook – wysyłaj na adres URL informacje o zdarzeniach w systemie” i kliknąć „Konfiguruj”.

Pojawi się poniższy widok. Wprowadź ustawienia zgodnie z listą pod screenem:

1. Typ zdarzeń do wysyłki do YouLead: „Podsumowanie rozmowy – klasyfikator oraz dane z pól karty rekordu”

2. Wprowadzić poniższy adres do aplikacji
https://a-clientId.youlead.pl/api/Command/Contact/ReceiveFccPhoneCall

ClientId podmień na Twój identyfikator klienta w YouLead. Znajduje się on w adresie do panelu systemu. Na przykład jeśli adres panelu systemu to pd.youlead.pl
wtedy wartość CliendID = pd

3. W FCC kliknij „Autoryzacja” i przejdź do „Konfiguracja Autoryzacji”

4. Jako metodę autoryzacji wybierz „Basic Auth”

5. W polu „Login” podaj AppId*

6. W polu „Hasło” wprowadzić AppSecretKey*

*AppId i AppSecretKey dla FCC znajdziesz w panelu YouLead. Zaloguj się do niego i przejdź do ustawienia > aplikacje. Aplikację dla FCC może utworzyć Twój opiekun YouLead lub możesz zrobić to samodzielnie – wystarczy kliknąć „dodaj nową aplikację”, podać jej dowolną unikalną nazwę (rekomendujemy „FCC”) – AppSecretKey zostanie wygenerowany automatycznie. Zapisz.

Wygenerowane lub skopiowane ClientId, AppId i AppSecretKey podaj w ustawieniach Focus Contact Center, kliknij zapisz i przetestuj funkcjonowanie integracji.

Zaktualizowany 17 stycznia 2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły