Changelog

  2.10.2
  • 2 tygodnie temu Dodano nowy moduł Bloki HTML
  • 2 tygodnie temu Dodano nowy listing w module raportów
  • 2 tygodnie temu Aktualizacja usprawnienie nawigacji w zakładce Kampanie
  • 2 tygodnie temu Aktualizacja dodatkowe usprawnienia w filtrze mailingu
  • 2 tygodnie temu Aktualizacja zmiany w kreatorze scenariusza podczas konfigurowania warunków i akcji
  • 2 tygodnie temu Aktualizacja ulepszenia na Karcie Kontaktu
  • 2 tygodnie temu Aktualizacja zmiany w ramkach rekomendacyjnych związane z łatwiejszym wskazywaniem miejsca na stronie, gdzie ma zostać umieszczona ramka
  • 2 tygodnie temu Aktualizacja zmiany w tabelce list Web Push nowa kolumna "Przychód", “Lista zakupów”, oraz “ Użytkownik"
  2.10.1
  • 4 miesiące temu Dodano nowy edytor treści mailingów
  • 4 miesiące temu Dodano nowa biblioteka szablonów mailowych
  • 4 miesiące temu Dodano strona do aktualizacji zgód
  • 4 miesiące temu Aktualizacja dodatkowe usprawnienia importera kontaktów
  • 4 miesiące temu Aktualizacja zmiany w tabelce list kampanii
  2.9.3
  • 7 miesięcy temu Dodano rozszerzone statystyki pop-upów
  • 7 miesięcy temu Dodano więcej szczegółów dotyczących powiadomień e-mail
  • 7 miesięcy temu Dodano otwieranie szablonów scenariuszy w nowej karcie
  • 7 miesięcy temu Aktualizacja zwiększenie możliwości wyszukiwarki na liście kampanii
  • 7 miesięcy temu Aktualizacja optymalizacja eksportu dużych baz kontaktów
  • 7 miesięcy temu Aktualizacja filtrowanie i warunkowanie formularzy rozbudowane o kategorię formularza
  • 7 miesięcy temu Aktualizacja tworzenie ramek rekomendacyjnych z jednym algorytmem
  • 7 miesięcy temu Aktualizacja raport “Wygenerowana sprzedaż” nie przedstawia danych z usuniętych kampanii
  • 7 miesięcy temu Aktualizacja korekty UI w wyglądzie wygenerowanych raportów
  • 7 miesięcy temu Aktualizacja optymalizacja szybkości wyszukiwania odbiorców, w szczegółach wysyłki automatycznej i grupowej
  • 7 miesięcy temu Naprawiono błędy w kreatorze mailingów z zapisem szablonu, walidacjami, dodawaniem klasy yl-resign-link przy projektowaniu linku wypisu.
  2.9.2
  • 10 miesięcy temu Dodano nowa kolumna z wygenerowanym przychodem na liście mailingów i web push
  • 10 miesięcy temu Dodano archiwizowanie wysłanych mailingów grupowych i scenariuszy
  • 10 miesięcy temu Dodano instruktaż o konfiguracji plików sw.js i manifest.json w ustawieniach web push
  • 10 miesięcy temu Dodano autouzupełnianie pól w kreatorach mailingów
  • 10 miesięcy temu Aktualizacja parametry przy generowaniu raportów
  • 10 miesięcy temu Aktualizacja możliwość ustalania statusów komunikacji tylko na podstawie importowanego pliku
  • 10 miesięcy temu Aktualizacja unikalne ID formularza przy kopiowaniu pop-upu
  • 10 miesięcy temu Aktualizacja zmiany w statystykach mailingów, web-push i SMS-ów
  • 10 miesięcy temu Aktualizacja kreator ramek: wprowadzenie logiki w ustawianiu typu algorytmu / typu produktu oraz podgląd ramki na ostatnim kroku
  • 10 miesięcy temu Aktualizacja możliwość rozpoczęcia kreacji mailingu grupowego przed wypełnieniem pól: „temat”, „nadawca” oraz „e-mail nadawcy”
  • 10 miesięcy temu Aktualizacja biblioteka nowych czcionek w kreatorze mailingów
  • 10 miesięcy temu Naprawiono proces przekierowania do strony logowania wewnątrz edycji scenariusza
  • 10 miesięcy temu Naprawiono przypisywanie typów wartości do różnych rodzajów atrybutów w ustawianiu warunków scenariuszów
  2.9.1
  • 12 miesięcy temu Dodano kreator ramek rekomendacyjnych
  • 12 miesięcy temu Dodano narzędzie do testowania jakości anty-spam mailingów
  • 12 miesięcy temu Dodano wyszukiwarka warunku przy tworzeniu scenariusza
  • 12 miesięcy temu Dodano szybki odczyt ustawień url dla pop-upa
  • 12 miesięcy temu Dodano filtr “kontakty zdobyte przez YouLead”
  • 12 miesięcy temu Aktualizacja statystyki pop-upu na głównej liście
  • 12 miesięcy temu Aktualizacja uproszczone definiowanie różnych atrybutów w warunkach scenariuszy
  • 12 miesięcy temu Aktualizacja przyjazny wybór web eventów w filtrowaniu kontaktów
  • 12 miesięcy temu Aktualizacja UX i UI perks: kopiowanie ID kontaktu, przycisk “Powrót” na karcie kontaktu, dodawanie adresów e-mail do wysyłki testowej
  • 12 miesięcy temu Naprawiono optymalizacje w działaniu systemu
  • 12 miesięcy temu Naprawiono błąd wylogowania użytkownika z systemu przy próbie zapisu mailingu
  2.8.3
  • 1 rok temu Dodano akcja "Webhook — wyślij"
  • 1 rok temu Dodano zdarzenia: "Identyfikacja" i "Anonimizacja" kontaktu
  • 1 rok temu Dodano warunki: "Zdarzenie www”, "Zdarzenie własne"
  • 1 rok temu Dodano liczba oczekujących kontaktów w nitce scenariusza
  • 1 rok temu Dodano atrybut "płeć”
  • 1 rok temu Dodano personalizacja atrybutem w treści popupów
  • 1 rok temu Aktualizacja flitrowanie kontaktów na podstawie lejka sprzedażowego — dodanie możliwości filtrowania po dacie w statusie
  • 1 rok temu Naprawiono UX i UI na etapie dot. treści, przy tworzeniu e-maila automatycznego
  • 1 rok temu Naprawiono optymalizacje w działaniu systemu
  • 1 rok temu Naprawiono szybkość generowania raportów z dużą liczbą danych
  2.8.2.1
  • 2 lata temu Dodano warunek na Identyfikator produktu w zdarzeniu Zakup
  • 2 lata temu Naprawiono dodawnie markerów po kliknięciu w produkty z ramek rekomendacyjnych
  • 2 lata temu Naprawiono mechanizm eksportu kontaktów
  2.8.2
  • 2 lata temu Dodano split testy A/B/X
  • 2 lata temu Dodano biblioteka scenariuszy
  • 2 lata temu Dodano rozbudowana analityka kliknięć w linki
  • 2 lata temu Dodano inbox dla wiadomości wewnętrznych
  • 2 lata temu Dodano obsługa stref czasowych
  • 2 lata temu Dodano obsługa ankiet
  • 2 lata temu Dodano dodanie zapisanych wyszukiwań RFM
  • 2 lata temu Dodano nowe uprawnienie: Ustawienia-Facebook
  • 2 lata temu Dodano wyświetlanie wartości parametrów na liście akcji w sesjach WWW
  • 2 lata temu Dodano metoda GetAttributes i GetConsents w API
  • 2 lata temu Dodano raporty: podlinkowanie wartości zawierających URL
  • 2 lata temu Naprawiono menu na mobile
  • 2 lata temu Naprawiono wyszukiwarki kontaktów na podstawie dat
  2.8.1
  • 3 lata temu Dodano grupy odbiorców FB
  • 3 lata temu Dodano targetowanie fragmentów maili do poszczególnych grup odbiorców
  • 3 lata temu Dodano biblioteka szablonów maili
  • 3 lata temu Dodano daty kroczące we wszystkich warunkach i filtrach z datami
  • 3 lata temu Dodano warunek na zakup
  • 3 lata temu Dodano nowe możliwości w kreatorze pop-up’ów
  • 3 lata temu Dodano nowe możliwości w scenariuszach
  • 3 lata temu Naprawiono poprawka w warunku na testy
  2.7.1
  • 3 lata temu Dodano kreator popupów
  • 3 lata temu Dodano wbudowane widoki
  • 3 lata temu Dodano możliwość grupowania oglądanych produktów po kategorii
  • 3 lata temu Dodano rozpoznawanie formularzy po zestawie klucz: wartość
  • 3 lata temu Dodano obsługa zdarzeń w scenariuszach
  2.6.5
  • 3 lata temu Dodano integracja z Google Lead Forms
  • 3 lata temu Dodano dodanie możliwości wyszukiwania po części wartości w filtrze na atrybuty
  • 3 lata temu Dodano dodanie parametru tagsToRemove w metodach Upserts
  • 3 lata temu Dodano HTTPS w trackach mailingowych
  • 3 lata temu Dodano obsługa słowników w scenariuszach
  • 3 lata temu Aktualizacja warianty web push
  • 3 lata temu Naprawiono wyszukiwanie po id kontaktu
  2.6.4
  • 3 lata temu Dodano obsługa wielu feedów
  • 3 lata temu Dodano obsługa słowników
  • 3 lata temu Dodano mechanizm do szybkiego sprawdzania ylid
  • 3 lata temu Dodano filtr na ostatni zakup
  • 3 lata temu Aktualizacja rozszerzenie integracji Facebook Lead Ads
  • 3 lata temu Naprawiono Poprawka zapisywania warunku ze zgodami w kreatorze mailingu
  2.6.2
  • 4 lata temu Dodano warunek na koszyk w scenariuszach
  • 4 lata temu Dodano filtr na SMSy
  • 4 lata temu Dodano możliwość sprawdzenia pliku przed importem kontaktów
  • 4 lata temu Dodano dodatkowe potwierdzenie przed nadpisywaniem grupy
  • 4 lata temu Dodano dodatkowe potwierdzenie podczas zlecania wysyłki grupowej
  • 4 lata temu Dodano możliwość ustawiania cappingów dla scenariuszy
  • 4 lata temu Dodano domena w zgodach web push
  • 4 lata temu Dodano zapamiętywanie ostatnio otwieranej zakładki na karcie kontaktu
  • 4 lata temu Aktualizacja mechanizm przetwarzania linków aktywacji/wypisu
  • 4 lata temu Aktualizacja szybki podgląd kontaktów
  • 4 lata temu Aktualizacja mechanizm ciasteczek
  • 4 lata temu Naprawiono domyślne sortowanie SMSów grupowych
  • 4 lata temu Naprawiono wygląd wykresów na dashboardzie
  2.6.1
  • 4 lata temu Dodano moduł scenariuszy
  • 4 lata temu Dodano moduł wariantów w grupowych wysyłkach e-mail
  • 4 lata temu Dodano zaawansowana obsługa zabezpieczania logowań do systemu
  • 4 lata temu Dodano obsługa zdarzenia AttributeChanged w mechanizmie webhook
  • 4 lata temu Dodano filtr na zdarzenia na stronie
  • 4 lata temu Naprawiono responsywność listy mailingów
  2.5.4
  • 4 lata temu Dodano sprawdzenie czy dodawana domena już istnieje
  • 4 lata temu Dodano obsługa zdarzenia OwnerChanged w mechanizmie webhook
  • 4 lata temu Dodano możliwość wyboru algorytmu automatycznego przydzielania opiekuna kontaktu
  • 4 lata temu Aktualizacja wygląd wizualizacji lejków w zakładce Dashboard
  • 4 lata temu Aktualizacja wygląd i działanie kreatora wysyłek SMS
  2.5.3
  • 4 lata temu Dodano możliwość przeglądania zadań innych użytkowników przez Administratorów i przełożonych
  • 4 lata temu Dodano możliwość wyboru algorytmu na podstawie którego ma być wybierany opiekun kontaktu podczas automatycznego przydzielania
  • 4 lata temu Dodano obsługa parametrów wymaganych i powiązanych w regułach
  • 4 lata temu Dodano walidacja unikalności domeny podczas dodawania
  • 4 lata temu Dodano tooltipy na wykresie statystyk wysłanych wiadomości Web Push
  • 4 lata temu Aktualizacja protokół TLS podczas wysyłki SMS
  • 4 lata temu Aktualizacja wygląd formularza zlecania eksportu kontaktu
  • 4 lata temu Naprawiono generowanie linku na karcie kontaktu
  • 4 lata temu Naprawiono walidacja linków w kreatorze mailingów
  2.5.2
  • 4 lata temu Dodano usuwanie folderów grup kontaktów
  • 4 lata temu Dodano zwijanie podmenu po przejściu do innej zakładki
  • 4 lata temu Dodano raporty: Statystyki najczęściej kupowanych produktów (top 1000), Statystyki źródeł UTM-wartość zakupów (top 1000), Statystyki źródeł UTM-liczba zakupów (top 1000)
  • 4 lata temu Dodano Web Push: obsługa zdarzeń związanych z kliknięciami w prompta przeglądarkowego
  • 4 lata temu Aktualizacja mechanizm walidacji pliku podczas importu kontaktów
  • 4 lata temu Aktualizacja grafiki social media w kreatorze mailingów
  • 4 lata temu Naprawiono podsumowanie filtra na tagi
  2.5.1
  • 4 lata temu Dodano moduł zgód
  • 4 lata temu Dodano usuwanie folderów z grupami kontaktów
  • 4 lata temu Dodano dzwoneczek Web Push
  • 4 lata temu Dodano dostęp do najczęściej sprzedawanych produktów z poziomu widoków dynamicznych
  • 4 lata temu Dodano filtr kontaktów: import
  • 4 lata temu Naprawiono walidacja JSONów w metodzie FillForm API serwerowego
  • 4 lata temu Naprawiono scrolle w filtrach
  2.4.1
  • 4 lata temu Dodano obsługa zdarzenia ProductVisited w mechanizmie webhooków
  • 4 lata temu Dodano zapisywanie historii zmian właściciela w lejku
  • 4 lata temu Dodano warunek sprawdzający czy opiekun kontaktu jest na urlopie
  • 4 lata temu Dodano sprawdzanie linku wypisu w kreatorze wysyłki e-mail
  • 4 lata temu Dodano możliwość kopiowania reguł
  • 4 lata temu Naprawiono sortowanie warunków w regułach