1. Strona główna
 2. Baza wiedzy
 3. Jak zaimportować kontakty do systemu?

Jak zaimportować kontakty do systemu?

W YouLead możesz importować dane kontaktów z zewnętrznych plików. Z tej funkcji skorzystasz zarówno przy większych importach (np. na początku pracy z systemem), jak i częściowych (np. przy aktualizacji danych klientów).

Import kontaktów

Wybierz z menu:

Kontakty > Importy

1. Dodaj plik z dysku

Kliknij Przeglądaj, aby zlokalizować plik na dysku. Plik musi mieć format CSV, w którym znakiem separatora kolumn jest „;” (średnik).

Pierwszy wiersz w importowanym pliku powinien zawierać nazwy kolumn – pojawią się one w module importu.

2. Nazwij import

Uzupełnij pole Nazwa importu. Opcjonalnie możesz dodać opis importu.

3. Wskaż atrybuty

Po lewej stronie zobaczysz nazwy kolumn z pliku i listę wyboru atrybutów.

Wskaż atrybuty w systemie, które mają odpowiadać poszczególnym kolumnom. W naszym przykładowym pliku mamy kolumny: e-mail, rozmiar buta, telefon i zgoda e-mail.

Atrybut może być standardowy lub niestandardowy.

 • Atrybut standardowy – wybierasz z systemu (znajduje się na liście).
 • Atrybut niestandardowy– jeśli w pliku, który importujesz, jest inny atrybut niż w systemie (w naszym przykładzie jest to rozmiar buta), to pamiętaj, żeby wcześniej dodać go do systemu.

Zrobisz to poprzez: Ustawienia > Atrybuty > Dodaj nowy atrybut

Pola, które musisz wypełnić to nazwa atrybutu, typ danych i alias (w aliasie nie używaj znaków specjalnych). Zaznacz odpowiednie opcje, jeśli chcesz, by atrybut pojawiał się na karcie kontaktu lub liście kontaktów.

 • Tag – jeśli w pliku jest kolumna z nagłówkiem Tag, w sekcji Ustawienia > Tagi dodaj tagi o takich samych nazwach. Po zaznaczeniu opcji Tag, system odszuka odpowiedni i zaznaczy go dla danego kontaktu.
 • Opiekun – przypisany do kontaktu.
 • Zgoda e-mail – zaznaczenie opcji Tylko w górę oznacza, że nawet jeśli w pliku nie ma zgody, ale jest ona aktywna w systemie, to system potraktuje ją jako aktywną.

Nową zgodę w systemie dodasz poprzez: Ustawienia > Zgody > Dodaj nową zgodę

4. Wybierz status e-mail i SMS dla nowych kontaktów

Jeśli zgoda e-mail lub SMS znajduje się w importowanym pliku, to w tych polach wybierz opcję Nieaktywny.

Opcja Zmień również na istniejącym – status Aktywny / Nieaktywny ustawia się na wszystkich kontaktach w bazie.

5. Wybierz kodowanie pliku

Podczas importu musisz wskazać format, w którym jest zapisany plik.

Masz do wyboru trzy standardowe sposoby kodowania polskich znaków (zapisu znaków). Różnice między tymi kodowaniami są niewielkie. Większość polskich znaków będzie wyglądała dobrze w każdym z nich.

UTF-8 to domyśle, najbardziej rozpowszechnione kodowanie plików z bazy danych. Przy imporcie plików CVS z Excela/Worda wybierz kodowanie Windows 1250.

Sprawdzanie błędów w pliku

System zaimportuje rekordy, jeśli w pliku nie ma błędów.

Przycisk Sprawdź plik uruchamia walidację, która ma na celu sprawdzenie zgodności pliku z wymogami systemu.

1. Błędy w pliku

W pobranym pliku zobaczysz kolumnę „Błąd”, a przy wierszach z błędem informację, która pozwoli Ci je zidentyfikować i poprawić, np. „Nieprawidłowy adres e-mail”.

Błędem jest również użycie atrybutu, który nie został zdefiniowany w sekcji atrybuty – system nie zaimportuje takiego rekordu.

2. Brak błędów w pliku

Zobaczysz w systemie komunikat „Plik nie zawiera błędów”.

Dodanie nowego kontaktu lub aktualizacja

W importowanym pliku CSV musi się znaleźć kolumna z adresami e-mail. YouLead przypisuje do e-maila całą historię kontaktu.

Dane, które importujesz, mogą dotyczyć kontaktów, których e-mail:

 • Jest już w systemie – wtedy poprzez import zaktualizujesz dane kontaktu. Jeżeli kontakt ma taki sam adres e-mail, to źródło pochodzenia się nie zmieni, a dane zostaną nadpisane.
 • Nie ma jeszcze w systemie – poprzez import dodasz nowy kontakt wraz z danymi.

Filtrowanie kontaktów po imporcie

Podczas tworzenia np. mailingu lub pop-upu wybierasz grupę odbiorców.

Jeśli chcesz, żeby były to kontakty z importu, w Zaawansowanym wyszukiwaniu wybierz filtr Import.

Import

Konkretny import wybierzesz z listy po nazwie oraz dacie i godzinie.

Akcja na kontakcie

 • Wszystkie – wszystkie kontakty z wybranego importu.
 • Dodane – tylko nowe kontakty z konkretnego importu.
 • Aktualizacja – kontakty, które są w bazie, ale import zaktualizował ich dane.

Przeczytaj jak wyszukiwać i filtrować kontakty.

Zaktualizowany 28 kwietnia 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły