Informacje SMS

Pole nadawcy

  1. Polem nadawcy może być nazwa składająca się maksymalnie z 11 znaków.
  2. Dopuszczalne znaki: a-z A-Z 0-9 – . [spacja] (numer telefonu nie jest dozwolony).
  3. System nie przyjmuje pól nadawcy zawierających więcej niż 3 cyfry występujące bezpośrednio po sobie (np. niepoprawną nazwą są: TEST1234, 2012biletow).
  4. Pole musi zawierać przynajmniej jedną literę.

Informacje dodatkowe

Maksymalna długość SMS

Liczba części Bez znaków specjalnych Ze znakami specjalnymi
(w tym polskie znaki)
1 część 160 znaków 70 znaków
2 części 306 znaków 134 znaki
3 części 459 znaków 201 znaków
4 części 612 znaków 268 znaków
5 części 765 znaków 335 znaków
6 części 918 znaków 402 znaki
Zaktualizowany 18 marca 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły