1. Strona główna
 2. Baza wiedzy
 3. Jak przygotować własny szablon HTML e-maila do importu?

Jak przygotować własny szablon HTML e-maila do importu?

Podczas tworzenia i edycji mailingu istnieje możliwość importu niestandardowego szablonu e-mail. W tym celu przygotuj plik HTML z układem i treścią e-maila oraz z potrzebnymi obrazkami. Wszystkie pliki powinny być spakowane za pomocą archiwum ZIP.

Po zaimportowaniu szablonu e-mail, niemożliwe będzie używanie edytora drag&drop. Możliwa jest edycja podstawowych elementów, np. tekstów, obrazków linków.

W większości przypadków rekomendowane jest, aby importowany szablon zawierał informację o możliwości wypisu z subskrypcji. W tym cleu należy w importowanym szablonie przewidzieć blok tekstowy (zwyczajowo: na końcu treści) informujący o możliwości wypisu. W bloku tekstowym może być już bezpośrednio zawarty link wypisu (wg. sposobu opisanego niżej), ewentualnie wybrany fragment tekstu będzie można uczynić linkiem wypisu już po zaimportowaniu szablonu.

Poniżej przedstawiamy założenia, które powinny być spełnione podczas tworzenia pliku HTML (treść e-maila) oraz struktury plików w archiwum ZIP.

 • Waga całego mailingu nie powinna przekraczać 200 kB.
 • Mailing powinien być zbudowany w oparciu o tabele, a nie na tagach div.
 • Mailing powinien mieć szerokość od 600px do 800px. Optymalna szerokość mailingu to 600px.
 • Kodowanie polskich czcionek: UTF8.
 • Zabronione jest wykorzystywanie skryptów (Java Script, VB Script, itp.).
 • Kod HTML nie może zawierać znacznika <TITLE> oraz <META> innego niż deklaracja kodowania czcionki oraz deklaracji <!DOCTYPE …>
 • Arkusze stylów (CSS) nie mogą być zapisane w osobnym pliku – style muszą być zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML mailingu.
 • Nie powinno się używać CSS do osadzania tła graficznego.
 • Styl inline należy definiować przede wszystkim w znacznikach SPAN i A. Większość stylów w innych znacznikach będzie gubiona w przypadku poczty odbieranej na skrzynkach w portalach.
 • Wszystkie pliki (html oraz pliki graficzne) w pliku zip powinny znajdować się w głównym katalogu (a nie w podkatalogach np. images).  Odwołania do plików graficznych powinny być bezpośrednie (<IMG SRC=”nazwaobrazka.gif”>).
 • Odsyłacze do strony muszą posiadać atrybut target=”_blank”.
 • Linki wypisu lub aktywacji opisujemy według następującej składni:
  • <a href=”%%Unsubscribe%%”>Wypis z subskrypcji</a>
  • <a href=”%%Activation%%”>Zapis do subskrypcji</a>

   Ewentualnego przekierowania do strony potwierdzenia wypisu/zapisu do subskrypcji nie należy umieszczać w kodzie HTML
   ! Taki adres przekierowania jest ustawiany w edytorze po zaimportowaniu mailingu – kliknij tu, aby zobaczyć jak.
 • Należy definiować atrybut ALT dla plików graficznych. Dzięki temu, gdy obrazki zostaną zablokowane, ich zawartość nie umyka odbiorcy oraz zachęca go do odblokowania obrazków.
 • Należy definiować atrybut BORDER=”0″ dla obrazków, szczególnie jeśli obrazek jest podlinkowany.
 • Jeżeli znacznik IMG znajduje się w tabeli i jest elementem większej całości z innymi obrazkami, należy upewnić się, że sąsiaduje bezpośrednio z otwarciem i zamknięciem znacznika TD i nie ma między nimi spacji ani końca linii.
 • Należy używać atrybutu BGCOLOR, aby utrzymać kolorystykę całości mailingu w sytuacji, gdy zablokowane zostaną obrazki.
 • Aby wyśrodkować kreację, należy używać znacznika TABLE z atrybutem ALIGN=”center”.
 • Mailing nie może zawierać elementów pozycjonowania (deklaracji „position”).
 • W mailingu używamy czcionek standardowych: Arial, Verdana, Georgia oraz Times New Roman.
 • Niektóre programy pocztowe mogą niepoprawnie (lub w ogóle) interpretować style padding oraz margin. Dlatego najlepiej ich nie używać.
 • W nazwach plików z obrazkami nie powinno być spacji ani innych białych znaków (gmail nie radzi sobie z ich wyświetlaniem).
Zaktualizowany 4 grudnia 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły