1. Strona główna
 2. Baza wiedzy
 3. Personalizacja treści kampanii

Personalizacja treści kampanii

Personalizacja treści jest procesem, w którym zamiast statycznej treści system wyświetla treść charakterystyczną tj. dopasowaną do kontaktu lub zdarzenia, które miało miejsce dla kontaktu.

Personalizacja dotyczy wszystkich kanałów komunikacji dostępnych w YouLead tj:

 • Wiadomości e-mail
 • Wiadomości sms
 • Wiadomości webpush
 • Popupów

W YouLead jest dostępnych kilka sposobów personalizacji:

 • Z wykorzystaniem atrybutów kontaktu
 • Z wykorzystaniem parametrów przekazanych do akcji wysyłania wiadomości
 • Z wykorzystaniem widoków

Personalizacja atrybutem kontaktu

Personalizacja z wykorzystaniem atrybutu może być używana w wiadomościach e-mail, sms, webpush. Personalizację z wykorzystaniem wartości atrybutu kontaktu wykonuje się używając tzw. tokenu atrybutu i wstawiając go w treść wiadomości. Token atrybutu można sprawdzić w sekcji Ustawienia -> Atrybuty. Przyjmuje on postać podobną do: %%TOKEN_ATRYBUTU%% (kończy się i zaczyna podwójnym znakiem %).

W personalizacji mogą zostać użyte tokeny zarówno atrybutów wbudowanych np. adres email, imię czy nazwisko jak również atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika.

Przykład wykorzystania personalizacji w wiadomości e-mail z wykorzystaniem atrybutu kontaktu:

Gdzie:

 • wyrażenie %%VOCATIVE%% zostanie podmienione na wołacz imienia kontaktu np. “Janie” dla kontaktu o imieniu “Jan”
 • wyrażenie %%EMAIL%% zostanie podmienione na adres e-mail kontaktu (wartość wbudowanego atrybutu E-mail)

Tokenu atrybutu można używać nie tylko w tekście wiadomości (jak w powyższym przykładzie), ale również w innych elementach wiadomości:

 • jako URL linku w wiadomości e-mail

W powyższym przykładzie zakładamy, że kontakt posiada dodany przez użytkownika systemu atrybut przechowujący link do oferty. Wartość tego atrybutu można wykorzystać w przykładowej personalizacji.

 • jako fragment tematu wiadomości e-mail

W powyższym przykładzie wyrażenie %%NAME%% zostanie zamienione na imię kontaktu (wartość wbudowanego atrybutu Imię)

Jeśli wartość atrybutu dla wstawionego w ten sposób tokenu będzie pusta, system zamieni token na pusty ciąg.

Należy zwrócić uwagę na poprawność zapisu tokenu (omyłki literowe). Jeśli użyte w treści wyrażenie nie będzie pokrywało się z żadnym z tokenów atrybutów, system pozostawi to wyrażenie niezmienione w treści wiadomości.

Personalizacja parametrami przekazanymi do akcji wysyłania wiadomości

W YouLead istnieje kilka akcji w scenariuszach, które umożliwiają wysyłkę wiadomości do kontaktu lub do innego odbiorcy np. opiekuna kontaktu:

 • Email – wyślij
 • Email – powiadomienie
 • Sms – wyślij
 • Sms – powiadomienie
 • Webpush – wyślij


Każda z tych akcji posiada pole Parametr, która umożliwia przekazanie dodatkowych danych do akcji. Wartości przekazane w polu Parametr mogą być następnie wykorzystane w treści wiadomości.

Przekazywanie parametrów w polu Parametr w akcji

W Parametrze mogą być przekazywane zarówno wartości jawnie wpisane (tekst) jak też pobrane dynamicznie ze zdarzenia, które jest triggerem danego scenariusza. W celu podania jawnej wartości – wystarczy ją po prostu wpisać w pole Parametr. W przypadku, gdy chcemy użyć jakiejś danej związanej ze zdarzeniem – należy kliknąć ikonę
po prawej stronie pola Parametr i wybrać odpowiednią daną z listy. 

Istnieje możliwość tworzenia bardziej złożonej wartości pola Parametr (np. składającej się z kilku danych ze zdarzenia albo mieszanki danych ze zdarzenia z jawnymi tekstami). Aby skonstruować takie pole Parametru złożone z kilku elementów – używamy ikony plusa umieszczonej pod polem Parametr i “kleimy” kolejne składowe Parametru rozdzielając je jawną wartością <SEPARATOR>. W przykładzie poniżej do akcji “Email – wyślij” przekazany jest Parametr składający się z 3 elementów zawierających jawnie wpisane wartości: param1, param2 i param3:

Nie ma ograniczenia dotyczącego liczby elementów, które można przekazać w polu Parametr.

Dla zdarzenia Obejrzenie produktu i przykładowego scenariusza:

akcja “Email – wyślij” może mieć Parametr skonstruowany jak na poniższym przykładzie:

W innym przykładzie, gdy wszystkie 3 elementy Parametru mają zawierać dane ze zdarzenia, może to wyglądać następująco:

Odczytywanie parametru w treści wiadomości

Przekazany do akcji Parametr może być następnie wykorzystany w treści i innych polach wiadomości (e-mail, sms, webpush). Do odczytu wartości Parametru służy wyrażenie $$YLParameter:index$$ gdzie index jest indeksem/numerem elementu do pobrania z parametru.

Poniżej przykład treści wiadomości e-mail gdzie wykorzystane zostały parametry przekazane do akcji “Email – wyślij”:

W powyższym przykładzie:

 • wyrażenie $$YLParameter:2$$ zostanie podmienione na wartość elementu nr. 2 z Parametru – w naszym przykładzie to będzie nazwa odwiedzone przez kontakt produktu
 • wyrażenie $$YLParameter:1$$ zostanie podmienione na wartość elementu nr. 1 z Parametru – w naszym przykładzie to będzie kategoria odwiedzonego przez kontakt produktu

Wyrażenie $$YLParameter:index$$ (personalizacja elementem Parametru akcji) może być wykorzystane w tych samych miejscach, w których można używać tokenów artrybutów (personalizacja wartościami atrybutów).

Personalizacja z wykorzystaniem widoku

Kolejną możliwością personalizacji treści wiadomości oraz innych parametrów (np. temat, adres nadawcy itd.) jest wykorzystanie widoków. Widoki mogą być używane także w treści popupów. Widoki są rozszerzeniem wbudowanych możliwości systemu – są czymś w rodzaju makr, które mając dostęp do pełnych danych opisujących wszystkie kontakty, mogą zwracać sformatowane treści w języku HTML. Językiem używanym do implementacji widoków jest Razor, a dostępne kolekcje danych wylistowane są w artykule: (https://manual.youlead.io/knowledge-base/zmienne-dostepne-w-widokach/)

Lista zdefiniowanych widoków oraz możliwość tworzenia nowych jest dostępna w panelu YouLead w sekcji Ustawienia -> Widoki

Umieszczenie widoku w treści wiadomości lub popupu jest możliwe za pomocą wywołania $$ALIAS_WIDOKU:Parametr$$

Gdzie:

 • ALIAS_WIDOKU – jest polem Alias (identyfikator) opisującym widok
 • Parametr – jest parametrem, który może być przekazany do widoku

Przykładowy widok:

Zaktualizowany 6 kwietnia 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły