1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Jak skonfigurować e-maile, aby nie były oznaczane jako SPAM

Jak skonfigurować e-maile, aby nie były oznaczane jako SPAM

Poprawna konfiguracja e-maili pozwalająca na zmniejszenie ryzyka, że wysyłane e-maile zostaną oznaczone jako SPAM, obejmuje kilka czynników.

Treść

Częstą przyczyną oznaczania e-maili jako SPAM jest niewłaściwa treść. Przykładem takiej treści jest np. nadmierne używanie słów typu „oferta”/”okazja” lub umieszczanie obrazków (nawet z naniesionymi napisami) bez rozbudowania wiadomości tekstem.

Każdy serwer pocztowy ma swoje zasady oznaczania e-maili, jako SPAM. Nie są one jednakowe. Warto więc korzystać z narzędzi, które to ocenią. W YouLead możesz zweryfikować mailing pod tym kątem za pomocą funkcji sprawdzenia jakości. Zintegrowaliśmy nasz system z serwisem mail-tester.com. Dzięki temu przygotujesz i sprawdzisz swój mailing w jednym miejscu – bez wychodzenia z YouLead.

Funkcja sprawdza szkic mailingu pod kątem odporności na filtry antyspamowe. System ocenia treść i parametry mailingu. Wyniki zobaczysz w postaci intuicyjnej grafiki ze scoringiem (ocena punktowa). Szczegółowe uzasadnienie i wskazówki pomogą Ci poprawić problematyczne obszary e-maila.

Adres nadawczy

Adres nadawczy (From) to adres, który prezentowany jest odbiorcom jako adres, z którego e-mail został wysłany. Najczęściej jest to adres e-mail w domenie, którą administrujesz (np. newsletter@domena.pl). Adres ten musi spełniać kilka warunków, jeśli chcesz zwiększyć dostarczalność swoich e-maili:

Istniejąca domena

Mimo, że dopuszczalna jest sytuacja, w której adres e-mail podany jako nadawczy nie istnieje, powinieneś zadbać przynajmniej o to, aby domena, do której należy adres była prawdziwa. W przeciwnym razie serwery pocztowe będą miały problem z Twoimi e-mailami.

SPF

Konieczna jest odpowiednia konfiguracja rekordów DNS dla domeny adresu nadawczego. Aby poprawnie skonfigurować SPF, dodaj w rekordzie TXT w DNS następujący wpis:

  1. Jeśli nie posiadasz jeszcze rekordu SPF: wprowadź cały poniższy rekord:
    v=spf1 mx a include:_spf.emaillabs.net.pl ~all
  • Jeśli posiadasz już rekord SPF należący do innej usługi: musisz jedynie wprowadzić do już istniejącego rekordu wpis SPF przedstawiony poniżej:
    include:_spf.emaillabs.net.pl 

DKIM

Aby poprawnie skonfigurować DKIM dla swojej domeny, powinieneś w usłudze DNS dodać następujący rekord:

emaillabs._domainkey.domena.pl. CNAME emaillabs._domainkey.emaillabs.net.pl.

gdzie domena.pl to nazwa Twojej domeny.

Zwróć uwagę, że niektórzy providerzy wymagają aby adresy „emaillabs._domainkey.domena.pl.” oraz „emaillabs._domainkey.emaillabs.net.pl.” były zapisywane bez kropki na końcu.

Dodatkowe informacje

Jeśli pomimo wprowadzonych konfiguracji nadal Twoje e-maile są oznaczane jako SPAM gdy robisz testowe wysyłki do samego siebie – weź pod uwagę, że może to wynikać z ustawień Twojego serwera pocztowego. Możliwa jest sytuacja, w której Twój serwer pocztowy jest tak ustawiony, że pomimo poprawności wszystkich konfiguracji,uznaje za SPAM wszystkie wiadomości e-mail z adresem nadawczym należącym do Twojej domeny, których on sam nie wysyła. W takiej sytuacji skontaktuj się z administratorem Twojego serwera pocztowego.

Zaktualizowany 31 stycznia 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły