1. Strona główna
  2. Instrukcja dodawania obsługi grup odbiorców Facebook

Instrukcja dodawania obsługi grup odbiorców Facebook

1. Należy zalogować się do panelu systemu YouLead i przejść do zakładki Ustawienia -> Facebook -> Konta reklamowe.

2. Należy nacisnąć przycisk “Zaloguj przez Facebook”.

3. Następuje przekierowanie do strony logowania w systemie Facebook. Należy zalogować się na swoje konto Facebook, które posiada założone konto reklamowe.

a. Jeśli klient jest już zalogowany (na tym urządzeniu), pojawi się następujące okno:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Screenshot_3.png

b. Jeśli klient nie jest zalogowany, pojawi się poniższe okno logowania:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Screenshot_4.png

c. Po wskazaniu konta użytkownika w serwisie Facebook pojawi się okienko z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie uprawnień aplikacji Facebook.

Należy zostawić domyślne ustawienia i kliknąć „Gotowe!”.

d. Po poprawnym nadaniu uprawnień zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej:

4. Po przekierowaniu do panelu YouLead zostanie wyświetlona lista kont reklamowych Facebook, które mogą zostać dodane. Należy wskazać, które konta chcemy połączyć z YouLead i kliknąć „ZAPISZ”.

Od tego momentu można zarządzać grupami odbiorców w kontekście dodanych kont reklamowych. Po wejściu do zakładki Kampanie -> Grupy odbiorców FB jest wyświetlana lista wszystkich grup odbiorców FB, zmapowanych w systemie YouLead.

W celu dodania nowej grupy odbiorców należy kliknąć w „Dodaj nową grupę”. Użytkownik zostanie przekierowany do zakładki umożliwiającej import istniejącej grupy (zmapowanie jej w YL, dzięki czemu będzie można do niej dodawać kontakty lub je usuwać z poziomu YL) lub dodanie nowej grupy.

Dodanie nowej grupy odbiorców spowoduje utworzenie jej w serwisie Facebook, natomiast import pozwoli na dodawanie nowych kontaktów do grupy już istniejącej na Facebooku.

Zaktualizowany 18 marca 2022

Czy ten artykuł był pomocny?