1. Strona główna
 2. Baza wiedzy
 3. Dashboard systemu YouLead

Dashboard systemu YouLead

Dashboard zawiera podsumowanie głównych elementów uruchomionych w systemie.

Na dashboardzie znajdują się najważniejsze informacje o:

 • użytkownikach przebywających aktualnie na stronie www,
 • aktywności użytkowników na stronie www,
 • transakcjach w sklepie internetowym,
 • kampaniach mailowych,
 • lejku sprzedażowym,
 • działaniach sprzedawców.

Aktualnie online

 • Wszyscy online – kontakty anonimowe (niezidentyfikowanie) i zidentyfikowane, które przebywają na wybranej domenie.
 • Zidentyfikowani online – kontakty, których dane (np. e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko) są w systemie.

Kliknięcie liczby (wszyscy online i zidentyfikowani online) powoduje przejście do listy kontaktów i wyświetlenie odpowiedniej listy kontaktów.

Jeśli chcesz zobaczyć, które zidentyfikowane kontakty są obecnie online, wybierz z menu Kontakty > Lista. Podświetlona na zielono ikona (obok daty aktywności) oznacza, że właśnie ten kontakt przebywa na stronie internetowej.

Kliknięcie ikony PDF wygeneruje plik ze wszystkimi danymi z dashboardu z wybranego okresu.

Aktywność www

W tej sekcji znajdują się informacje o aktywności kontaktów na monitorowanych stronach www we wskazanym czasie (np. ostatnie 30 dni).

Wartości procentowe na górnych kafelkach oznaczają wzrost lub spadek w porównaniu z poprzednim okresem. To oznacza, że jeśli zaznaczysz ostatnie 30 dni w polu „Data”, to system porówna je z danymi z wcześniejszego okresu, który również wynosi 30 dni.

 • Użytkownicy – całkowita liczba użytkowników przebywających na stronie (kontakty anonimowe i zidentyfikowane).
 • Nowi użytkownicy – liczba nowych użytkowników przebywających na stronie w tym czasie (kontakty anonimowe i zidentyfikowane).
 • Sesje – liczba wszystkich sesji/wizyt użytkowników na stronie www.
 • Średni czas sesji – średni czas sesji/wizyty użytkownika na stronie www. Ta informacja może być przydatna np. do ustawienia czasu wyświetlenia się pop-upu.
 • Odsłony – liczba odsłon wszystkich stron.
 • Liczba odsłon na sesje – średnia liczba odsłon na jedną sesję (sesja/wizyta może trwać dowolnie długo i kończy się automatycznie po 12 minutach od ostatniej zarejestrowanej aktywności użytkownika na stronie).
 • Wypełnione formularze – liczba wszystkich wypełnionych formularzy zarejestrowanych w systemie i pochodzących z podłączonych domen.
 • Formularze z YouLead – liczba wypełnionych formularzy pochodzących (zidentyfikowanych) z formatów YouLead np. popupów. Informacja o tym, czy dany formularz pochodzi z YouLead jest ustawiana dla każdego zdefiniowanego formularza w sekcji Ustawienia > Formularze (cecha: Generowany przez YL). Liczba „Formularze z YouLead” jest podzbiorem liczby w „Wypełnione formularze”.
 • Kontakty zidentyfikowane – wszystkie kontakty zidentyfikowane w systemie, które były aktywne na stronie www w danym okresie.

Liczba oznacza unikalną liczbę kontaktów. Tzn. jeśli kontakt w danym czasie miał więcej niż jedną sesję www, to zliczany jest tylko raz. Im większa jest ta liczba w porównaniu do wszystkich użytkowników, tym więcej akcji do kontaktów zidentyfikowanych można wykonać (np. automatycznych wysyłek e-mail).

Identyfikacja (zdobycie danych kontaktowych) nie musiała nastąpić w badanym okresie, np. kontakt mógł być zidentyfikowany wcześniej, a pojawił się na stronie w danym okresie.

 • Kontakty z YouLead – wszystkie kontakty zidentyfikowane pochodzące z formatów YouLead, np. pop-upów. Liczba „Kontakty z YouLead” jest podzbiorem liczby w „Kontakty zidentyfikowane”.
 • Zdobyte nowe kontakty – wszystkie kontakty zidentyfikowane, których data identyfikacji (pozyskania danych kontaktowych) nastąpiła w danym okresie. Liczba oznacza unikalną liczbę kontaktów.
 • Zdobyte z YouLead – wszystkie kontakty zidentyfikowane, których data identyfikacji (pozyskania danych kontaktowych) w danym okresie pochodzi z formatów YouLead np. pop-upów. Liczba „Zdobyte z YouLead” jest podzbiorem liczby w „Zdobyte nowe kontakty”.

Użytkownicy

Wykres ma dwie funkcje:

 1. Pokazuje jak wybrany (kliknięty) parametr wygląda w podziale na dni (niebieska linia).
 2. Umożliwia porównanie parametrów – tego samego z poprzednim okresem albo dwóch różnych (przerywana szara linia).

Może to być „Poprzedni okres”, wtedy porównanie dotyczy tego samego parametru albo dane z pozostałych kafelków, wówczas porównujemy ze sobą dwa różne parametry.

Na przykład, jeśli wybierzesz kafelek „Użytkownicy”, to na liście wyboru poniżej „Poprzedniego okresu” pojawią się również pozostałe: Sesje, Odsłony strony, Wypełnione formularze, Kontakty zidentyfikowane, Zdobyte nowe kontakty. Możesz porównać w ten sposób np. liczbę użytkowników do liczby sesji.

TOP 10 Źródeł UTM/Medium

To lista 10 najskuteczniejszych źródeł (para: utm_source/utm_medium):

 • sesji na stronie www,
 • wypełnionych formularzy wraz ich liczbą.

Analizę skuteczności źródeł ułatwiają wartości procentowe. Wskazują, jaką część sesji lub wypełnionych formularzy stanowi dane źródło. Obok mieści się wykres kołowy z tymi danymi.

E-commerce

W sekcji poświęconej sprzedaży w sklepach internetowych sprawdzisz wartość i liczbę transakcji dla danego okresu.

 • Wartość transakcji – wartość wszystkich transakcji zarejestrowanych w systemie w wybranym okresie.
 • Wartość z YouLead – wartość transakcji, którą wygenerował YouLead oraz procent, jaki stanowi ona wśród wartości wszystkich transakcji.
 • Liczba transakcji – liczba transakcji w danym okresie.
 • Transakcje z YouLead – transakcje sfinalizowane dzięki YouLead oraz procent tych transakcji na tle wszystkich.

Przeczytaj o wpływie poszczególnych form komunikacji na sprzedaż i dowiedz się, jak ją analizować: Atrybucja i wpływ YouLead na sprzedaż.

Mechanizm porównania jest analogiczny, jak w przypadku wykresu „Aktywność www” (patrz wyżej).

TOP 10 Najczęściej kupowanych produktów

Na liście znajdują się najczęściej kupowane produkty pogrupowane według wartości sprzedaży oraz ilości sprzedanych sztuk produktów.

Analizę najczęściej kupowanych produktów ułatwia wykres kołowy, na którym widnieją dane z tabeli.

Kliknięcie „Zobacz wszystkie” przenosi do statystyk najczęściej kupowanych produktów (top 1000).

TOP 10 Źródeł UTM/Medium

W tym miejscu jest widok najefektywniejszych źródeł w kontekście wartości i liczby transakcji.

 • Wartość transakcji – suma zakupów dla danego źródła
 • Liczba transakcji – liczba zrealizowanych zakupów (transakcji) dla źródła.

Ostatnie e-maile grupowe

W tej sekcji zobaczysz listę 10 ostatnio wysłanych kampanii mailowych. Dla każdej pozycji widzisz najważniejsze dane związane z wysyłką (Wysłany, Odbite) i aktywnością odbiorców (Otwarty, Kliknięty, Wypisani).

Kliknięcie przycisku „Zobacz wszystkie” przeniesie Cię do zakładki „Mailingi grupowe”, w której znajdują się statystyki wszystkich wysłanych mailingów, szkice i mailingi oczekujące na wysyłkę.

Lejek sprzedażowy

W tej sekcji jest liczba kontaktów na poszczególnych etapach lejka sprzedażowego: nowi, potencjalni, skonwertowani, martwe.

Każdy z tych etapów może mieć dodatkowe statusy, które zdefiniujesz w Ustawienia > Lejki. Status w lejku można zmieniać ręcznie z poziomu karty kontaktu albo automatycznie – w ramach scenariuszy.

Na wykresie kołowym widnieje podgląd statusów w ramach wybranego lejka sprzedażowego.

Top 10 Sprzedawców

Sekcja zawiera imiona i nazwiska sprzedawców oraz przypisane do nich kontakty.

Dla każdego sprzedawcy (opiekuna kontaktów) kontakty są pogrupowane według miejsca w lejku – jako nowe, potencjalne, skonwertowane i martwe. Dane możesz przeglądać według:

 • Stanu aktualnego – liczba w poszczególnych etapach lejka w zestawieniu oznacza liczbę kontaktów z aktualnym statusem na danym etapie lejka.
 • Zmian – liczba w poszczególnych etapach lejka w zestawieniu oznacza liczbę kontaktów, które były w wybranym okresie na statusie w danym etapie lejka. Oznacza to, że sprzedawca przez cały wskazany okres posiadał daną liczbą kontaktów na danym statusie. W tym zestawieniu badamy wybrany okres i zmiany statusów lejka, a niekoniecznie aktualny status w lejku.
Zaktualizowany 13 kwietnia 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły