Facebook Lead Ads

1. Należy zalogować się do panelu systemu YouLead i przejść do zakładki Ustawienia -> Facebook.

2. Należy nacisnąć przycisk “Zaloguj przez Facebook”.

3. Następuje przekierowanie do strony logowania w systemie Facebook. Należy zalogować się na swoje konto Facebook, które posiada uprawnienia do zarządzania stroną (fan page).

a. Jeśli klient jest już zalogowany (na tym urządzeniu), pojawi się następujące okno:

b. Jeśli klient nie jest zalogowany, pojawi się poniższe okno logowania:

4. Facebook poprosi o wybór stron, które będą przetwarzane.

5. Aplikacja YouLead poprosi o następujące uprawnienia w Facebook: „zarządzanie stronami”, „wyświetlanie listy stron, którymi zarządzasz”, „dostęp do kontaktów Twoich stron”. Należy zezwolić na wszystkie te uprawnienia.

6. Prawidłowe połączenie aplikacji kończy się poniższym komunikatem. Po wciśnięciu przycisku OK następuje powrót do panelu systemu YouLead.

7. Strony, które zostały wybrane w poprzednich krokach będą dostępne na liście rozwijanej.

8. Po wybraniu nowych stron z listy rozwijanej należy zatwierdzić wybór przyciskiem ZAPISZ.

9. Proces integracji zakończył się pomyślnie. Od teraz wszystkie formularze wypełnione dla podpiętych stron są wysyłane do systemu YouLead. Prosimy pamiętać o potrzebie dodania reguł, które odpowiednio obsłużą dane wysyłane z Facebooka.

Nowym kontaktom pochodzącym z reklam Facebook Lead Ads jest domyślnie ustawiany status e-mail „do aktywacji”, Oznacza to, że nie jest możliwa natychmiastowa komunikacja z kontaktami pozyskanymi w ten sposób. W zależności od zgód marketingowych, które zostały przekazane w formularzu Lead Ads, istnieje możliwość automatycznego ustawiania statusu „aktywny”. Jeśli zgody wyrażone w formularzu pozwalają na komunikację za pomocą e-mail lub SMS, należy dodać odpowiednie zgody w panelu YL (zakładka: Ustawienia/Zgody) oraz wskazać jakie statusy powinny być ustawiane po otrzymaniu poszczególnych zgód.

W celu poprawnego odbierania wszystkich pól z reklam Lead Ads i mapowania ich na atrybuty kontaktu, należy upewnić się, że identyfikatory pól w reklamach są zgodne z aliasami atrybutów w YouLead (zakładka: Ustawienia/Atrybuty). Ponadto, nazwy parametrów mogą zawierać jedynie: małe litery bez znaków diakrytycznych (a-z), duże litery bez znaków diakrytycznych (A-Z), cyfry (0-9) i podkreślnik (_).

Po dodaniu do formularza parametrów o nazwie: utm_source, utm_campaign, utm_medium, utm_term, utm_content wskazane wartości będą przekazywane do YL i rozpoznawane jako UTMy. Jeśli parametry te nie zostaną ustawione to domyślnie zostanie przesłane: utm_source=facebook.com , utm_medium=paid

Po zakończeniu integracji reklam Facebook Lead Ads z YouLead istnieje możliwość przetestowania poprawności przekazywania danych. W tym celu można skorzystać z dedykowanego narzędzia udostępnianego przez Facebook:
https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/guides/lead-ads/testing-troubleshooting/

Zaktualizowany 25 czerwca 2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły