Google Lead Forms

Integracja umożliwia automatyczne przekazywanie danych z formularzy Google do systemu YouLead. Więcej informacji o Google Lead Forms jest dostępnych pod adresem: https://support.google.com/google-ads/answer/9423234

1. W celu utworzenia integracji, należy w panelu YL (zakładka Ustawienia->Aplikacje) dodać nową aplikację o AppId „Google”.
Po zapisie zostanie wygenerowany klucz integracji (AppSecretKey).

2. Podczas tworzenia nowej kampanii reklamowej, należy w pierwszym kroku („Select campaign settings”) z sekcji „Ad extensions” wybrać „Add extension”-> „Lead form extension”.

Zostanie wyświetlone okienko umożliwiające definiowanie pól formularza oraz sposób przekazywania.

W celu automatycznego przekazywania pozyskanych danych do systemu YouLead, należy wprowadzić parametry: Webhook URL oraz Key. W polu Webhook URL należy podać adres:
https://a-clientId.youlead.pl/api/Command/Contact/ReceiveGoogleForm
gdzie clientId to identyfikator klienta.
Taki identyfikator znajduje się w URLu do panelu systemu, np. w linku
https://pd.youlead.pl
clientId ma wartość pd.

Od wersji 2.7.1 wszystkie parametry przekazane w URLu zostaną przekazane w zawartości formularza.
Przykładowy link: a-clientId.youlead.pl/api/Command/Contact/ReceiveGoogleForm?data={"investment":"testowa inwestycja","ownerId":54}
w tym przypadku do formularza zostaną dopisane następujące pola:
investment = „testowa inwestycja”
ownerId = 54

W polu Key należy podać AppSecretKey aplikacji utworzonej w kroku nr 1.

Po wprowadzeniu danych powyższych można wykonać test, klikając „SEND TEST DATA”. Jeśli komunikacja przebiegła poprawie, zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem jak na poniższym screenie. Natomiast w systemie pojawi się kontakt o adresie test@example.com.

W związku z możliwością dołączania niestandardowych pytań, warto sprawdzić po przesłaniu testowego wypełnienia czy wszystkie przekazane dane osobowe zostały poprawnie zapisane w atrybutach na kontakcie.

Nowym kontaktom pochodzącym z reklam Google Lead Forms jest domyślnie ustawiany status e-mail „do aktywacji”, Oznacza to, że nie jest możliwa natychmiastowa komunikacja z kontaktami pozyskanymi w ten sposób. W celu zmiany tego ustawienia należy skontaktować się z opiekunem klienta w YouLead.

Zaktualizowany 27 marca 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły