1. Strona główna
  2. Zdarzenia i warunki zdarzeń – WWW

Zdarzenia i warunki zdarzeń – WWW

Lista zdarzeń:

  1. Wejście na stronę
  2. Odsłona strony
  3. Rozpoczęcie sesji
  4. Zakończenie sesji
  5. Wypełnienie formularza
  6. Obejrzenie produktu
  7. Zmiana zawartości koszyka
  8. Zakup
  9. Zdarzenie na stronie

Wejście na stronę

Zdarzenie ma miejsce, gdy kontakt wchodzi na stronę, do której podpięty jest YouLead

Możliwe warunki:

URL Pozwala na sprawdzenie adresu URL strony, na którą wszedł kontakt
Tytuł strony Pozwala na sprawdzenie tytułu strony, na którą wszedł kontakt
Referrer Pozwala na sprawdzenie wartości zmiennej przeglądarkowej Referrer (zmienna zawiera adres strony internetowej,
z której kontakt został przekierowany za pomocą linka)
UTM Source
UTM Medium

UTM Campaign
UTM Content
UTM Term
Pozwala na sprawdzenie znacznika UTM przypisanego do kontaktu w momencie wejścia na stronę

Odsłona strony

Zdarzenie ma miejsce, gdy kontakt opuszcza stronę, do której podpięty jest YouLead lub gdy była to jego ostatnia strona, na której zakończył swoją wizytę (nie przechodząc przez kilkanaście minut na żadną inną podstronę). W odróżnieniu od zdarzenia Wejście na stronę jest zatem generowanie nie na początku, ale na końcu pobytu kontaktu na danej stronie.

Możliwe warunki:

URL Pozwala na sprawdzenie adresu URL strony, na którą wszedł kontakt
Tytuł strony Pozwala na sprawdzenie tytułu strony, na którą wszedł kontakt
Czas trwania Pozwala na sprawdzenie jak długo (w sekundach) kontakt przebywał na stronie
Referrer Pozwala na sprawdzenie wartości zmiennej przeglądarkowej Referrer (zmienna zawiera adres strony internetowej, z której
kontakt został przekierowany za pomocą linka)
UTM Source
UTM Medium
UTM Campaign
UTM Content
UTM Term
Pozwala na sprawdzenie znacznika UTM przypisanego do kontaktu w momencie wejścia na stronę

Rozpoczęcie sesji

Zdarzenie ma miejsce, gdy rozpoczyna się nowa sesja kontaktu, czyli jego wizyta na stronie internetowej, do której podpięty jest YouLead. Zdarzenie ma miejsce, jeśli podczas wejścia na stronę internetową nie trwa już inna rozpoczęta sesja tego kontaktu.

Możliwe warunki:

URL pierwszej
odwiedzonej strony
Pozwala na sprawdzenie adresu URL, strony internetowej, która była odwiedzona jako pierwsza w rozpoczętej sesji
Referrer Pozwala na sprawdzenie wartości zmiennej przeglądarkowej Referrer (zmienna zawiera adres strony internetowej, z której
kontakt został przekierowany za pomocą linka).
UTM Source
UTM Medium
UTM Campaign
UTM Content
UTM Term
Pozwala na sprawdzenie znacznika UTM przypisanego do kontaktu w momencie rozpoczęcia sesji

Zakończenie sesji

Zdarzenie ma miejsce, gdy kończy się sesja kontaktu, czyli jego wizyta na stronie internetowej, do której podpięty jest YouLead. Zakończenie sesji ma miejsce, gdy od ostatniego wejścia na stronę minęło kilkanaście minut.

Możliwe warunki:

URL ostatnio
odwiedzonej strony
Pozwala na sprawdzenie adresu URL, strony internetowej, która była odwiedzona jako ostatnia w ramach kończącej się sesji
Czas trwania Pozwala na sprawdzenie jak długo (w sekundach) trwała cała sesja
Referrer Pozwala na sprawdzenie wartości zmiennej przeglądarkowej Referrer (zmienna zawiera adres strony internetowej, z której
kontakt został przekierowany za pomocą linka). Sprawdzanie dotyczy wartości tej zmiennej w momencie, gdy kontakt
rozpoczynał kończącą się sesję
UTM Source
UTM Medium
UTM Campaign
UTM Content
UTM Term
Pozwala na sprawdzenie znacznika UTM przypisanego do kontaktu w momencie, gdy rozpoczynał on kończącą się sesję

Wypełnienie formularza

Zdarzenie ma miejsce, gdy kontakt odwiedził stronę z określonym produktem

Możliwe warunki:

Formularz Pozwala na sprawdzenie czy wypełnienie dotyczy określonego formularza zdefiniowanego w YouLead
Identyfikator HTML formularza Pozwala na sprawdzenie identyfikatora (HTML) formularza
URL Pozwala na sprawdzenie adresu URL, na którym nastąpiło wypełnienie formularza
Dane formularza Pozwala na sprawdzenie czy wśród danych formularza znajdowało się określone pole o określonej wartości
Zmiana wartości
atrybutu
Pozwala na sprawdzenie czy wypełnienie formularza zmieniło wartość konkretnego atrybutu
Identyfikacja
kontaktu
Pozwala na sprawdzenie czy wypełnienie formularza spowodowało, że kontakt przestał być anonimowy a stał się
zidentyfikowany
UTM Source
UTM Medium
UTM Campaign
UTM Content
UTM Term
Pozwala na sprawdzenie znacznika UTM przypisanego do kontaktu w momencie wypełniania formularza

Obejrzenie produktu

Zdarzenie ma miejsce, gdy kontakt odwiedził stronę z określonym produktem

Możliwe warunki:

Identyfikator
produktu
Pozwala na sprawdzenie identyfikatora obejrzanego produktu 
Identyfikator feeda Pozwala na sprawdzenie feeda, z którego pochodzi obejrzany produkt
Kategoria produktu Pozwala na sprawdzenie kategorii obejrzanego produktu
Nazwa produktu Pozwala na sprawdzenie nazwy obejrzanego produktu
Cecha N produktu Pozwala na sprawdzenie cechy N obejrzanego produktu

Zmiana zawartości koszyka

Zdarzenie ma miejsce, gdy nastąpiła zmiana zawartości koszyka (dodano do niego lub usunięto produkty).

Możliwe warunki:

Strona Pozwala na sprawdzenie czy zmiana zawartości miała miejsce na określonej zdefiniowanej w YouLead stronie internetowej
Nazwa/cechy
produktu
Pozwala na sprawdzenie czy w koszyku po zmianie zawartości znajduje się produkt o określonej nazwie lub cechach
Kategoria produktu Pozwala na sprawdzenie czy w koszyku po zmianie zawartości znajduje się produkt z określonej kategorii
Identyfikator feeda Pozwala na sprawdzenie czy w koszyku po zmianie zawartości znajduje się produkt z określonego feeda
Wartość koszyka Pozwala na sprawdzenie wartości koszyka po zmianie
Liczba produktów Pozwala na sprawdzenie łącznej liczby produktów zawartych w koszyku
Pole dodatkowe Pozwala na sprawdzenie wartości dodatkowego pola w koszyku służącego do przechowywania dowolnej informacji.

Zakup

Zdarzenie ma miejsce, gdy kontakt dokonuje zakupu na stronie internetowej, do której podpięty jest YouLead.

Możliwe warunki:

Strona Pozwala na sprawdzenie czy zakup miał miejsce na określonej zdefiniowanej w YouLead stronie internetowej
Nazwa/cechy
produktu
Pozwala na sprawdzenie czy w zakupie znajduje się produkt o określonej nazwie lub cechach
Kategoria produktu Pozwala na sprawdzenie czy w zakupie znajduje się produkt z określonej kategorii
Identyfikator feeda Pozwala na sprawdzenie czy w zakupie znajduje się produkt z określonego feeda
Wartość zakupu Pozwala na sprawdzenie wartości zakupu
Liczba produktów Pozwala na sprawdzenie łącznej liczby produktów zawartych w zakupie
Pole dodatkowe Pozwala na sprawdzenie wartości dodatkowego pola w zakupie służącego do przechowywania dowolnej informacji.

Zdarzenie na stronie

Zdarzenie ma miejsce, gdy ze strony przekazano informację o jego wystąpieniu (poprzez API).

Możliwe warunki:

URL Pozwala na sprawdzenie adresu URL, strony internetowej, na której wystąpiło zdarzenie
Parametr Pozwala na sprawdzenie wartości parametru przekazanego wraz ze zdarzeniem. Przekazywany parametr ma postać par:
(klucz, wartość), więc sprawdzenie może dotyczyć określonego pola (klucz). Predefiniowanym kluczem jest Name, który
pozwala sprawdzić nazwę zdarzenia występującego na stronie.
Zaktualizowany 9 lutego 2021

Czy ten artykuł był pomocny?