1. Strona główna
 2. Baza wiedzy
 3. Specyfikacja techniczna mailingu

Specyfikacja techniczna mailingu

Podczas tworzenia i edycji mailingu istnieje możliwość importu niestandardowego szablonu e-mail. W tym celu przygotuj plik HTML z układem i treścią e-maila oraz z potrzebnymi obrazkami. Wszystkie pliki powinny być spakowane za pomocą archiwum ZIP.

Poniżej przedstawiamy założenia, które powinny być spełnione podczas tworzenia pliku HTML (treść e-maila) oraz struktury plików w archiwum ZIP.

 • Waga całego mailingu nie powinna przekraczać 200 kB.
 • Mailing powinien być zbudowany w oparciu o tabele, a nie na tagach div.
 • Mailing powinien mieć szerokość od 600px do 800px. Optymalna szerokość mailingu to 600px.
 • Kodowanie polskich czcionek: UTF8.
 • Zabronione jest wykorzystywanie skryptów (Java Script, VB Script, itp.).
 • Kod HTML nie może zawierać znacznika <TITLE> oraz <META> innego niż deklaracja kodowania czcionki oraz deklaracji <!DOCTYPE …>
 • Arkusze stylów (CSS) nie mogą być zapisane w osobnym pliku – style muszą być zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML mailingu.
 • Nie powinno się używać CSS do osadzania tła graficznego.
 • Styl inline należy definiować przede wszystkim w znacznikach SPAN i A. Większość stylów w innych znacznikach będzie gubiona w przypadku poczty odbieranej na skrzynkach w portalach.
 • Wszystkie pliki (html oraz pliki graficzne) w pliku zip powinny znajdować się w głównym katalogu (a nie w podkatalogach np. images).  Odwołania do plików graficznych powinny być bezpośrednie (<IMG SRC=”nazwaobrazka.gif”>).
 • Odsyłacze do strony muszą posiadać atrybut target=”_blank”.
 • Należy definiować atrybut ALT dla plików graficznych. Dzięki temu, gdy obrazki zostaną zablokowane, ich zawartość nie umyka odbiorcy oraz zachęca go do odblokowania obrazków.
 • Należy definiować atrybut BORDER=”0″ dla obrazków, szczególnie jeśli obrazek jest podlinkowany.
 • Jeżeli znacznik IMG znajduje się w tabeli i jest elementem większej całości z innymi obrazkami, należy upewnić się, że sąsiaduje bezpośrednio z otwarciem i zamknięciem znacznika TD i nie ma między nimi spacji ani końca linii.
 • Należy używać atrybutu BGCOLOR, aby utrzymać kolorystykę całości mailingu w sytuacji, gdy zablokowane zostaną obrazki.
 • Aby wyśrodkować kreację, należy używać znacznika TABLE z atrybutem ALIGN=”center”.
 • Mailing nie może zawierać elementów pozycjonowania (deklaracji „position”).
 • W mailingu używamy czcionek standardowych: Arial, Verdana, Georgia oraz Times New Roman.
 • Niektóre programy pocztowe mogą niepoprawnie (lub w ogóle) interpretować style padding oraz margin. Dlatego najlepiej ich nie używać.
 • W nazwach plików z obrazkami nie powinno być spacji ani innych białych znaków (gmail nie radzi sobie z ich wyświetlaniem).
Zaktualizowany 24 lutego 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły