1. Strona główna
 2. Baza wiedzy
 3. Przykłady scenariuszy automatyzacji w YouLead

Przykłady scenariuszy automatyzacji w YouLead

Ratowanie koszyka e-mailem (1 krok)

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym scenariusz jest Zmiana zawartości koszyka
 • Po 2h od zmiany zawartości koszyka następuje sprawdzenie 2 warunków: (1) czy kontakt (nadal) posiada Koszyk oraz (2) czy kontakt jest zidentyfikowany. Jeśli te dwa warunki są spełnione następuje akcja E-mail – wyślij, która powoduje wysłanie wiadomości e-mail do kontaktu.
 • Ostatnim krokiem w scenariuszu jest Oznaczenie wykonania scenariusza

Capping:

Scenariusz wykona się nie częściej niż raz na 3 dni dla jednego kontaktu. Dodatkowo jeśli w ciągu 2h od momentu zajścia zdarzenia Zmiana zawartości koszyka kontakt przeedytuje koszyk to scenariusz rozpocznie się od nowa a poprzedni zostanie usunięty – takie jest działanie opcji b na powyższym przykładzie.

Ratowanie koszyka e-mailem (3 kroki)

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym scenariusz jest Zmiana zawartości koszyka
 • Po 2h od zmiany zawartości koszyka następuje sprawdzenie 2 warunków: (1) czy kontakt (nadal) posiada Koszyk oraz (2) czy kontakt jest zidentyfikowany. Jeśli te dwa warunki są spełnione następuje akcja E-mail – wyślij, która powoduje wysłanie pierwszej wiadomości e-mail do kontaktu.
 • Każdorazowe wykonanie akcji Oznacz wykonanie scenariusza skutkuje tym, że przez kolejne 3 dni scenariusz nie będzie mógł być wykonany powtórnie (od nowa) w przypadku zaistnienia ponownego zdarzenia inicjującego Zmiana zawartości koszyka (patrz capping)
 • Po następnych 24h następuje kolejne sprawdzenie czy dany kontakt posiada (nadal) koszyk jeśli tak następuje ponowna, druga wysyłka e-maila
 • Po następnych 48h jeśli kontakt posiada nadal koszyk wysyłany jest trzeci, ostatni e-mail zachęcający do realizacji zakupu

Capping:

Scenariusz wykona się nie częściej niż raz na 3 dni dla jednego kontaktu. Dodatkowo jeśli w ciągu 2h od momentu zajścia zdarzenia Zmiana zawartości koszyka kontakt przeedytuje koszyk to scenariusz rozpocznie się od nowa a poprzedni zostanie usunięty – takie jest działanie opcji b na powyższym przykładzie. Jeśli zostanie wykonana akcja Oznacz wykonanie scenariusza to pomimo ponownego zajścia zdarzenia Zmodyfikowano zawartość koszyka scenariusz się nie wykona przez kolejne 3 dni.

Powiadomienie e-mail o wypełnieniu formularza

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym scenariusz jest Wypełnienie formularza na stronie www
 • Jeśli spełniony jest jeden z warunków: (1) adres url formularza zawiera fragment adresu https://youlead.pl/contact LUB (2) identyfikator html formularza równa się contactFormId to wykonana jest akcja E-mail – powiadomienie. Akcja powoduje wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w scenariuszu adres e-mail lub jeśli adres nie wskazany do opiekuna kontaktu.

Podziękowanie e-mail za wypełnienie formularza

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym scenariusz jest Wypełnienie formularza na stronie www
 • Jeśli formularz to ylPopupUniwersalny (definicja formularza znajduje się w Ustawienia -> Formularze), to wykonana jest akcja E-mail – wyślij, która powoduje wysłanie wiadomości e-mail z podziękowaniem.
 • Ostatnim krokiem w scenariuszu jest Oznaczenie wykonania scenariusza

Capping:

Scenariusz wykona się maksymalnie raz dziennie tzn. nawet jeśli kontakt wypełni kilka formularzy które spełniają warunek scenariusza (ylPopupUniwersalny), to podziękowanie zostanie wysłane tylko raz dziennie.

Uwaga: Jeśli w całym scenariuszu (w jakiejkolwiek ścieżce) nie występuje akcja Oznacz wykonanie scenariusza wówczas scenariusz uznany jest wykonany jeśli spełnione są warunki zdefiniowane na zdarzeniu – w tym przypadku formularz ylPopupUniwersalny.

Jeśli warunek na typ formularza byłby zdefiniowany w elemencie typu warunek a nie na zdarzeniu, wówczas jakiekolwiek wypełnienie formularza (niekoniecznie ylPopupUniwersalny) powodowałoby oznaczenie wykonania scenariusza. W konsekwencji po dowolnym wypełnionym formularza (nawet bez wysyłki e-maila z podziękowaniem) podziękowanie będzie wysłane dopiero w następnym dniu ze względu na ustawiony capping.

E-mail po wizycie na stronie WWW

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym scenariusz jest Zakończenie sesji na stronie www (zdarzenie jest generowane po 12 minutach od ostatniej odsłony strony wykonanej przez kontakt czyli po 12 minutach bezczynności kontaktu)
 • Jeśli spełnione są następujące warunki: (1) kontakt jest zidentyfikowany (posiadamy adres e-mail kontaktu) ORAZ (2) url ostatniej strony odwiedzonej w ramach sesji zawiera frazę youlead.pl, to wykonana jest akcja E-mail – wyślij, która powoduje wysłanie wiadomości e-mail z odpowiednią treścią.

Capping:

Uwaga: brak ustawionego cappingu spowoduje, że e-mail zostanie wysłany po każdej zakończonej sesji www (spełniającej powyższe warunki). E-mail może być więc wysłany wielokrotnie w krótkim czasie (np. w ciągu jednego dnia) jeśli aktywność www kontaktu jest duża.

E-mail po wizycie na stronie WWW (z obejrzeniem produktu)

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym pierwszą ścieżkę scenariusza jest Zakończenie sesji na stronie www
 • Po zakończeniu sesji www jeśli kontakt posiada tag Produkt oglądany w sesji wykonana jest akcja E-mail wyślij, która powoduje wysłanie wiadomości e-mail z odpowiednią treścią.
 • Ścieżka 2 i 3 są ścieżkami pomocniczymi i służą do zarządzania tagiem Produkt oglądany w sesji
 • Ścieżka 2 po każdorazowym obejrzeniu produktu na stronie www powoduje zwiększenie punktacji tagu Produkt oglądany w sesji o 1. Dodatkowym warunkiem jest to, żeby produkt oglądany był z kategorii Samochody używane. Informacje o kategorii oraz pozostałych szczegółach produktu znajdują się w feedzie produktowym (Ustawienia -> Produkty).
 • Ścieżka 3 powoduje, że podczas nowej sesji www tag Produkt oglądany w sesji jest usuwany dla kontaktu – chodzi o to, żeby logika scenariusza dotyczyła tylko jednej sesji www a każda kolejna sesja powinna kolejno usuwać tag i zwiększać punktację podczas przeglądania produktu.

Capping:

Scenariusz wykona się maksymalnie raz dziennie.

Powiadomienie webpush i e-mail po dłuższej nieobecności na stronie (30 dni)

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym scenariusz jest Zakończenie sesji na stronie www
 • Po 30 dniach od ostatniej sesji www kontaktu wykonane zostaną akcje Webpush – wyślij oraz E-mail – wyślij, które spowodują wysłanie do kontaktu powiadomienia webpush oraz wiadomości e-mail.
 • Powiadomienie webpush zostanie wysłane do kontaktu tylko wtedy gdy Status komunikacji webpush jest Aktywny
 • Wiadomość e-mail zostanie wysłana do kontaktu tylko wtedy gdy Status komunikacji e-mail jest Aktywny.

Capping:

Wybrana opcja (b) w cappingu spowoduje, że jeśli w ciągu 30 dni oczekiwania na wysyłki (webpush i e-mail) po ostatniej sesji www, kontakt wejdzie ponownie na stronę, to ten czas 30 dni system policzy od nowa czyli poprzedni scenariusz zostanie usunięty i rozpocznie się nowy z kolejnymi 30 dniami oczekiwania.

Nadawanie tagów na podstawie adresów URL odwiedzonych stron

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym scenariusz jest Wejście na stronę. W scenariuszu można umieścić wiele tego typu zdarzeń, jeśli pożądane jest nadawanie tagów po odwiedzeniu wielu różnych stron
 • Każde ze zdarzeń inicjujących ma nadane warunki sprawdzające, jaka strona została odwiedzona
 • Akcja Tag-zmień punktację zwiększa punktację określonego tagu

Capping:

Nie wymaga specjalnych ustawień. Każde wejście na stronę może zwiększać punktację tagów.

Budowanie punktacji w lejku na podstawie aktywności (na stronie WWW, w e-mailach, w powiadomieniach webpush)

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniami inicjującymi w scenariuszu mogą być: Obejrzenie produktu (jeśli taka informacja jest przekazywana ze strony WWW), Wejście na stronę, Kliknięcie w link w e-mailu, Kliknięcie powiadomienia webpush. W każdym ze zdarzeń można zdefiniować warunki zawężające dalsze wykonanie scenariusza (np. warunki na obejrzenie konkretnego produktu, wejście na konkretną stronę, kliknięcie w określony e-mail)
 • Akcja Lejek – zmień punktację może nadawać inną liczbę punktów do określonego lejka, w zależności od tego, jak wysoko oceniana jest dana aktywność, np. obejrzenie określonego produktu może być punktowane niżej niż wejście na stronę Kontakt, kliknięcie linka w e-mailu może być punktowane jeszcze wyżej niż wejście na stronę.

Capping:

Nie wymaga specjalnych ustawień. Każde wejście na stronę może zwiększać punktację tagów.

Powiadomienie e-mail opiekuna kontaktu o przekroczeniu określonego progu punktów w lejku

Opis działania scenariusza:

 • Zdarzeniem inicjującym jest Zmiana punktacji w lejku z określonym warunkiem Liczba osiągnęła wartość. Warunek w ten sposób zdefiniowany pozwala sprawdzić, czy punktacja w lejku wzrosła ponad podaną wartość. Jeśli funkcjonuje np. w celu określenia potencjału zakupowego danego kontaktu – warto określić przybliżony próg, po przekroczeniu którego powinien być powiadomiony Opiekun kontaktu
 • Akcja E-mail powiadomienie wysyła określony e-mail automatyczny pod określony w akcji adres e-mail. Jeśli adresu e-mail nie podano, e-mail trafia do opiekuna kontaktu.

Capping:

Jeśli przyjęto, że punktacja lejka zmienia się tylko w górę – nie ma potrzeby definiować cappingu, ponieważ przekroczenie progu ma miejsce tylko raz. Jeśli punktacja może zmieniać się w obie strony – warto nadać capping na wykonanie nie częściej niż raz dziennie lub rzadziej.

Zaktualizowany 28 kwietnia 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Polecane artykuły